Coffeedesk ze wzrostami przekraczającymi plany spółki, zapowiada drugą emisję akcji